You are currently viewing การออกแบบจัดสวน การแบ่งพื้นที่ของบ้านให้เหมาะสมต่อการจัดสวน

การออกแบบจัดสวน การแบ่งพื้นที่ของบ้านให้เหมาะสมต่อการจัดสวน

  • Post author:
  • Post category:Blog

การออกแบบจัดสวน ให้เหมาะสำหรับแต่ละประเภทในบ้านของคุณเพื่อจัดสรรบริเวณบ้านของคุณให้สวยงามโดยการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน ในการจัดสวนก็มีหลายประเภทเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งสวนสาธารณะ หรือจะตกแต่งเพื่อให้คนนั้นชมความสวยงาม โดยการแบ่งพื้นที่บ้านให้เหมาะสมนั้นมี 2 ประเภทที่ต้องคำนึงถึง การที่เราตกแต่งสวนให้ออกมาดูดีนั้นขึ้นอยู่กับสไตล์ของคุณด้วย ที่คำนึงถึงลักษณะของวัฒนธรรมบอกคนนั้นจะตกแต่งส่วนของคุณให้ไปในลักษณะใด ชาวอเมริกา หรือทั้งแถบฟังตะวันตก การจัดสวนบางทีก็ไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีรั้วบ้าน อาจจะจัดใช้สวนแทนเป็นรั้วก็ได้ 

การออกแบบจัดสวน พักผ่อนส่วนตัว

เป็นเนื้อที่ที่คอยให้ความผ่อนคลายให้กับสมาชิกในครอบครัว สำหรับใครที่อยากได้ความที่สงบและความสวยงามในการเยี่ยมชมสวน พื้นที่ในการจัดสวนนี้เปรียบเสมือนเป็นที่สำคัญในการพักผ่อนเลยที่มีความสำคัญพอกับห้องพักผ่อนหรือห้องนอนเล่น สามารถทำเป็นที่รับแขกได้อีกด้วย แต่ต้องมีความเชื่อมโยงในการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวหรือแขกที่มาเยี่ยมเยือนอีกด้วย

สวนสาธารณะ

ในรูปแบบของการจัดสวนสาธารณะนั้นบริเวณในบ้านเรานั้นเพื่อให้เกิดโชว์ความงดงามของส่วนของเราเพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมานั้นได้เห็น การจัดสวนแบบนี้จะเป็นในลักษณะที่จัดสวนเปิด ไม่ควรที่จะมีต้นไม้ใหญ่มากจนเกินไปจะทำให้ส่วนของเรานั้นมองไม่เห็น ลักษณะของการจัดสวนสาธารณะนั้นควรเน้นเป็นหญ้าเพื่อที่จะให้ส่วนของเรานั้นดูสง่างามขึ้น ลักษณะของการจัดสวนในพื้นที่นี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านที่ติดถนน

พื้นที่บริการ

ต้องมีความสะดวกสบายในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้เป็นอย่างมากสำหรับการจัดสวนเหมาะสำหรับสวนที่เหมาะก็คือไว้ปลูกผักสวนครัวที่สามารถเป็นวัตถุดิบในการใช้ประกอบอาหารภายในบ้านของเรา และควรจัดอยู่ในที่ข้างๆห้องครัวหรือห้องชำระล้างต่างๆเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นด้วยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่ออากาศที่บริสุทธิ์